Isabel Serra & Glòria Coll – traverso and cello with harpsichord: “El París rococó als inicis de l’època de Lluís XV”

Isabel Serra Bargalló, traverso

Glòria Coll, cello

Eva del Campo, clave

“Lección de bella musicalidad y tímbrica que roza la excelencia.”

Luís Suárez, “Tarraco’s culture club”

“Dos competents músics de casa nostra amb una àmplia trajectòria tant nacional com internacional.”

Diari “El Vallenc”

“Les dues intèrprets ens oferiren una música no només per a escoltar-la sinó per a sentir-la, ideal per a qualsevol estat d’ànim. En totes les interpretacions van elaborar un barroc tant esplèndid, capaç d’alçar l’esperit angoixat i també d’entretenir en temps de joia.”

“La interpretació que en van fer Isabel Serra i Glòria Coll va arribar a l’esperit, a unes fibres emocionals amb estètica aclaparadora per la seva naturalitat i senzillesa. És molt difícil, i requereix molt d’esforç, transformar la dificultat d’una partitura en una percepció de senzillesa.”

 “Concertistes que, amb els seus instruments de la època, ocupen un espai destacat com a intèrprets de la música del barroc.”

Roman Galimany, “Nits de Clàssics”

Isabel Serra, traverso i Glòria Coll, violoncel

Isabel Serra y Gloria Coll presentan un concierto de música de cámara con obras para traverso y bajo contínuo, violonchelo solo y flauta sola, pertenecientes al barroco europeo de la primera mitad del s. XVIII, interpretada con instrumentos históricos. Desde siempre interesada en la música antigua, Isabel Serra se inicia formalmente en ella en la Guildhall School of Music and Drama de Londres cursando Baroque Studies con Stephen Preston y Classical Studies con Rachel Brown. Será esta última quien iniciará a Isabel Serra en la interpretación del traverso. En 2015 participa en el “Aestas Musica” International Summer School of Baroque Music and Dance, en Varazdin, Croacia. Ha sido alumna activa del maestro Wilbert Hazelzet en diversas masterclasses internacionales y el entusiasmo por el traverso la lleva posteriormente a perfeccionar estudios en la ESMUC con Marc Hantaï. Por su lado Gloria Coll descubre su pasión por la música de cámara y la música antigua de la mano de grandes maestros como el Cuarteto Casals o Bruno Cocset. Realiza estudios superiores en Utrecht con la profesora Timora Rosler (violonchelo) y Viola de Hoog (violonchelo barroco) y se gradúa con méritos con el Bachelor of Music de la Hogeschool van de Kunst Utrecht (HKU). Isabel Serra y Glòria Coll colaboran desde el año 2017 y han actuado conjuntamente en diversos ciclos de conciertos como las XXXV Jornades Musicals en La Riba, el II Ciclo de Conciertos en Centcelles o la temporada Nits de Clàssics en el Teatro Principal de Valls, entre otros.

Isabel Serra i Glòria Coll presenten un concert de música de cambra amb obres per a traverso i baix continu, violoncel sol i flauta sola, pertanyents al barroc europeu de la primera meitat del s. XVIII, interpretada amb instruments històrics. Des de sempre interessada en la música antiga, Isabel Serra n’inicia estudis formals a la Guildhall School of Music and Drama de Londres cursant Baroque Studies amb Stephen Preston i Classical Studies amb Rachel Brown. Serà aquesta última qui iniciarà Isabel Serra en la interpretació del traverso. El 2015 participa a l’ “Aestas Musica” International Summer School of Baroque Music and Dance, a Varazdin, Croàcia. Ha estat alumna activa del mestre Wilbert Hazelzet en diverses masterclasses internacionals i l’entusiasme pel traverso la porta posteriorment a perfeccionar estudis a l’ESMUC amb Marc Hantaï. Per la seva banda Glòria Coll descobreix la seva passió per la música de cambra i la música antiga a mans de grans mestres com el Quartet Casals o Bruno Cocset. Realitza estudis superiors a Utrecht amb la professora Timora Rosler (violoncel) i Viola de Hoog (violoncel barroc) i es gradua amb merits amb el Bachelor of Music de la Hogeschool van de Kunst Utrecht (HKU). Isabel Serra i Glòria Coll col·laboren des de l’any 2017 i han actuat conjuntament a diversos cicles de concerts com les XXXV Jornades Musicals a La Riba, el II Cicle de Concerts a Centcelles o la temporada Nits de Clàssics al Teatre Principal de Valls, entre d’altres.

+ Info:

Programa 2019-2020: “El París rococó als inicis de l’època de Lluís XV”

Videos:

Playlist Isabel Serra & Glòria Coll

Contactar:

Isabel Serra Bargalló: www.isabelserrabargallo.com

Glòria Coll Domingo: www.gloriacolldomingo.cat