Flutercussió!!!

KANDINSKY

DUET DE FLAUTA I PERCUSSIÓ

A pocs dies d’acabar l’any 2013, encara estem obtenint mostres del treball realitzat durant aquests mesos passats. Esperem que aquests resultats donin molts i molt bons fruits al llarg del 2014 que comença. Avui em plau parlar-vos de FLUTERCUSSIÓ, un grup de cambra singular en el que estic involucrada i que em motiva molt musicalment.

La idea de FLUTERCUSSIÓ neix el març de 2013 durant una gira orquestral pel Japó en la que participo com a flautista. Amb el Francisco Montañés, percussionista, amic i company de professió des de fa anys, decidim explorar un repertori cambrístic nou i diferent, en el sí d’una formació poc usual: el duet de flauta i percussió.

El programa de concert l’hem basat sobretot en obres del segle XX i XXI, principalment de compositors contemporanis nord-americans com B. C. Roter (n. 1962), G. Frock (n. 1938) o M. Houllif (n. 1948) entre d’altres. També experimentem amb compositors contemporanis del nostre país com J. Cervelló (n. 1935) i estem oberts a descobrir nou repertori i a interpretar música escrita expressament per al duo.

Entre els projectes futurs de FLUTERCUSSIÓ es troba el d’obrir-se a música d’altres èpoques i estils mitjançant arranjaments i el d’arribar als més petits amb activitats didàctiques i contes-concert dirigits a llars d’infants i escoles.

FotoPacoFotoIsabel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s