Imatges d’un cap de setmana de música barroca

El 29 i 30 de juliol Isabel Serra, traverso i Glòria Coll, violoncel han realitzat dos concerts de música de cambra a Tamarit i La Riba, respectivament. El programa, compost per repertori barroc per a flauta i violoncel, flauta sola i violoncel sol de compositors com Boismortier, J. S. Bach, Haendel, Quantz i Telemann, ha estat interpretat amb instruments històrics.

Hort de la Sínia, Tamarit, Tarragona

Església de St. Nicolau, La Riba, Tarragona

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s